ZGODNIE Z UCHWAŁĄ 13/XI/2021 z dnia 20.12.2021

ZARZĄDU GŁÓWNEGO WOPR

Składka członkowska na rok 2022 wynosi 70,00

można wpłacić na konto bankowe nr 58 1020 1811 0000 0402 0120 3587

lub osobiście gotówką w siedzibie biura.

Przy opłacaniu składki proszę mieć ze sobą aktualne zaświadczenie KPP i identyfikator członka organizacji.

Menu