Pomorska Grupa Operacyjna WOPR

Grupę Operacyjną tworzą pełnoletni członkowie WOPR Województwa Pomorskiego.
Podzieleni są oni na Patrole Interwencyjne działające na terenie Województwa Pomorskiego. Kierownikiem GO jest Łukasz Koperski (koperski@wopr.pl).

Cele Grupy Operacyjnej WOPR Województwa Pomorskiego:
1. Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.
2. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną środowiska wodnego.
3. Udział w operacjach i prowadzenie akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach.

Sposoby działania Pomorskiej Grupy Operacyjnej WOPR:
1. Udział w zintegrowanym systemie ratownictwa. Niesienie pomocy oraz ratowanie osób narażonych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, współdziałając z organami administracji rządowej.
2. Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego. Zabezpieczenie ratownicze działań organizowanych na wodach.
3. Prowadzenie podwodnych akcji poszukiwawczo wydobywczych.

Członkowie Pomorskiej Grupy Operacyjnej WOPR:

Kierownik Grupy
– Na stanowisku kierownika wojewódzkiej grupy operacyjnej WOPR mogą być zatrudnione osoby spełniające wymogi określone w kryteriach doboru kierowników wojewódzkiej grupy operacyjnej WOPR.
– W szczególnych przypadkach z braku kandydatów spełniających wymogi ust.1, Prezes WOPR może czasowo zatrudnić ratownika WOPR przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

Członek Grupy: Pełnoletni członek Pomorskiego WOPR, posiadający aktualne kwalifikacje: co najmniej Młodszego Ratownika WOPR, który przejdzie roczny okres kandydacki.

Kandydat na Członka Grupy: kandydatem na członka grupy może być członek Pomorskiego WOPR . Kandydat nie ma prawa uczestniczenia w bezpośrednich akcjach grupy. Kandydat ma prawo uczestniczenia w treningach grupy.

Menu