Od jutra bezpieczniej na pomorskich plażach”

 

26.01.2011 r. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu ratowniczego dla wojewódzkiej jednostki WOPR w Gdańsku i jednostek terenowych w celu popraw efektywności systemu ratownictwa w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, działanie 7.2. Zintegrowany system ratownictwa.

 

Kwota dofinansowania wyniosła 1 415 330,00 zł, a całkowita wartość projektu to 1 887 106,67 zł. Realizacja inwestycji prowadzona będzie od lutego do sierpnia 2011 r.

 

Przedsięwzięcie przewiduje zakup sprzętu ratowniczego (apteczki, defibrylatory) oraz sprzętu pływającego (m.in. łodzie i skutery wodne), które wykorzystywane będą na potrzeby pomorskiego WOPR oraz 10 podległych mu jednostek terenowych:

 

  1. Chojnickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  2. Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  3. Kociewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  4. Kościerskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  5. Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  6. Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  7. Puckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  8. Gdyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  9. Kartuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  10. Żuławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną także szkolenia: Młodszego Ratownika, Sternika Motorowodnego, Ratownika WOPR i Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

Realizacja inwestycji usprawni patrolowanie terenów wodnych, pozwoli na sprawniejsze prowadzenie akcji ratunkowych i umożliwi zabezpieczenie większej liczby kąpielisk. Przeprowadzenie projektu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z kąpielisk będących w obszarze działania w.w. jednostek. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności systemu ratownictwa w województwie pomorskim.

Menu