Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
SKŁADKA NA ROK 2022

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ 13/XI/2021 z dnia 20.12.2021

ZARZĄDU GŁÓWNEGO WOPR

Składka członkowska na rok 2022 wynosi 70,00

można wpłacić na konto bankowe nr 58 1020 1811 0000 0402 0120 3587

lub osobiście gotówką w siedzibie biura.

Przy opłacaniu składki proszę mieć ze sobą aktualne zaświadczenie KPP i identyfikator członka organizacji.

Wesołych Świąt

NOWE WŁADZE WOPR WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W DNIU 19.11.2021r. NA XI ZJEŹDZIE DELEGATÓW

WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZOSTAŁY WYBRANE NOWE WŁADZE ORGANIZACJI

PREZES ZARZĄDU - RADTKE JAROSŁAW

WICEPREZES - BRZOSKOWSKI RYSZARD

WICEPREZES - WIERZCHOLSKA MAGDALENA

SEKRETARZ - STROJK WŁADYSŁAW

CZŁONEK ZARZĄDU - CHMIELOWSKI ROMAN

CZŁONEK ZARZDU - CHOJNACKI KRZYSZTOF

CZŁONEK ZARZĄDU - GRZYWACKA DOROTA

CZŁONEK ZARZĄDU - KOPERSKI MAREK

CZŁONEK ZARZĄDU - KREFTA LESZEK

CZŁONEK ZARZĄDU - KRUPA MARIUSZ

CZŁONEK ZARZĄDU - WEROCHOWSKI MACIEJ


WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY - KIRAGA JAN

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - BEDNARCZYK RYSZARD

SEKRETARZ - BORAWSKI PAWEŁ


SĄD KOLEŻEŃSKI:

PRZEWODNICZĄCY - PIÓREK BRONISŁAW

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - NADZIKOWSKI ZBIGNIEW

SEKRETARZ - CIECHOLEWSKA IWONA

 

INFORMACJE O RECERTYFIKACJI KPP

Przypominamy, że ratownicy, którym termin ważności zaświadczenia KPP upłynoł? po 14 marca 2020 roku posiadają? status ratownika do 60 dni od dnia, w którym odwołane zostanły stany epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
Niestety osoby, którym ważność zaświadczenia skończyńa się przed 14 marca 2020 roku i nie zdążyli? zdać egzaminu (z uwagi np. na odwołane szkolenia) nie podlegają? pod ten przepis i nie są? ratownikami (a więc i ratownikami wodnymi) w rozumieniu ustawy.
Uwaga mamy więc czas do 60 dni po epidemii na podejście do recertyfikacji aby nie stracić ciągłości uprawnień. Lecz czy na pewno?

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wystąpiło do Ministra Zdrowia z prośbą o szczegóły interpretacji zapisów covidowej ustawy oraz dokonania ewentualnych zmian w przepisach regulujących ważność zaświadczeń KPP i dających możliwość podejścia do egzaminu tzw. recertyfikacyjnego bez konieczności odbywania pełnego 66-godzinnego kursu.
Przypominamy, że po znowelizowaniu w dniu 3 grudnia 2019 roku rozporządzenia w sprawie kursu KPP, zgodnie z zapisami §4 ust. 2 pkt. 2 do egzaminu tzw. recertyfikacyjnego może przystąpić ratownik wyłącznie w okresie ostatnich trzech miesięcy ważności posiadanego zaświadczenia. Czy nasze zaświadczenia są nadal ważne? Czy też jesteśmy ratownikami na specjalnych zasadach bez ważnych w tym okresie zaświadczeń? Czy musimy przechodzić pełny kurs? Oczekujemy na odpowiedź.

ZMIANY W RECERTYFIKACKI KPP

KPP – INTERPRETACJA SZCZEGÓŁOWA


W dniu 8 stycznia 2020 roku Minister Zdrowia wydał interpretację znowelizowanych zapisów rozporządzenia w zakresie możliwości przystąpienia ratowników do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy bez konieczności ponownego ukończenia kursu kpp (tzw. recertyfikacji).
Zgodnie z zapisami
§ 4 ust. 2 pkt. 2 ratownik będący zatrudniony, pełniący służbę lub będący członkiem jednostki współpracującej z systemem może przystąpić do recertyfikacji wyłącznie w okresie ostatnich trzech miesięcy ważności posiadanego zaświadczenia.
Oznacza to, że wcześniej – gdy zaświadczenie ma ważność ponad trzy miesiące – ratownik do takiego egzaminu nie może zostać dopuszczony, natomiast po utracie ważności zaświadczenia musi ponownie uczestniczyć w całym kursie kpp aby móc złożyć egzamin.
Prosimy zwrócić uwagę na te szczegóły gdyż zaświadczenia wydane po egzaminach, do których złożenia kandydaci nie byli uprawnieni mogą zostać podważone jako dokumenty wydane niezgodnie z prawem, a do odpowiedzialności pociągnięci przewodniczący komisji egzaminacyjnych oraz kierownicy organizatorów kursów.

Jednocześnie przypominamy, że:

1) zgodnie z § 10 a rozporządzenia po zmianach dokumentację ze szkolenia i egzaminowania należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został przeprowadzony egzamin

2) zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego [cytat] „do kursów, których program został zatwierdzony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (30 grudnia 2019 r. – przyp. WOPR), stosuje się wymagania określone w przepisach dotychczasowych.”

INFORMACJA Z MINISTERSTWA ZDROWIA