Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
NOWE W?ADZE ZG WOPR

W dniu 22 grudnia 2014 roku Krajowy Rejestr S?dowy

zarejestrowa? nowy

Zarz?d G?ówny

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

w?asciw? strona internetow? WOPR jest

www.zgwopr.pl

W sk?ad Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wchodz? jednostki wojewódzkie WOPR. wpisane w KRS ZG WOPR 0000050111

BEZPIECZNIE NA WODACH BA?TYKU
Artyku?
Ubezpieczenie dla ratowników

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o. korzystaj?c z do?wiadczenia i d?ugoletniej wspó?pracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym przygotowa?o dwa Programy ubezpieczenia dla ratowników po szczegó?y odsy?am do linku poni?ej


http://94.23.238.21/MF/Pages/Client/Start.aspx?ClientID=46

Zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego z siedzib? w Gda?sku przy ul. Litewskiej 2 otrzyma?o zgod? na wykonywanie ratownictwa wodnego. DECYZJA.