Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
INFORMACJE O RECERTYFIKACJI KPP

Przypominamy, że ratownicy, którym termin ważności zaświadczenia KPP upłynoł po 14 marca 2020 roku posiadają status ratownika do 60 dni od dnia, w którym odwołane zostanły stany epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
Niestety osoby, którym ważność zaświadczenia skończyła się przed 14 marca 2020 roku i nie zdążył złożyć egzaminu (z uwagi np. na odwołane szkolenia) nie podlegają pod ten przepis i nie są ratownikami (a wi?c i ratownikami wodnymi) w rozumieniu ustawy.
Uwaga – mamy wi?c czas do 60 dni po epidemii na podej?cie do recertyfikacji aby nie straci? ci?g?o?ci uprawnie?. Lecz czy na pewno…

 

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wyst?pi?o do Ministra Zdrowia z pro?b? o szczeg�?ow? interpretacj? zapis�w „covidowej” ustawy oraz dokonania ewentualnych zmian w przepisach reguluj?cych wa?no?? za?wiadcze? KPP i daj?cych mo?liwo?? podej?cia do egzaminu tzw. „recertyfikacyjnego” bez konieczno?ci odbywania pe?nego 66-godzinnego kursu.
Przypominamy, ?e po znowelizowaniu w dniu 3 grudnia 2019 roku rozporz?dzenia w sprawie kursu KPP, zgodnie z zapisami �4 ust. 2 pkt. 2 do egzaminu tzw. „recertyfikacyjnego" mo?e przyst?pi? ratownik wy??cznie w okresie ostatnich trzech miesi?cy wa?no?ci posiadanego za?wiadczenia. Czy nasze za?wiadczenia s? nadal wa?ne? Czy te? jeste?my ratownikami na specjalnych zasadach bez wa?nych w tym okresie za?wiadcze?? Czy musimy przechodzi? pe?ny kurs? Oczekujemy na odpowied?.

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mog± oceniać zawarto¶ć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoj±?