Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa u┐ytkownika

Has│oNie mo┐esz siŕ zalogowaŠ?
Popro o nowe has│o
KURS - RATOWNIK WODNY - CZERWIEC 2021

WOPR WOJEWODZTWA POMORSKIEGO ORGANIZUJE KURS NA STOPIEŃ RATOWNIK WODNY

- zgodnie z rozporz─ůdzenie MSW z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkole┼ä w ratownictwie wodnym.


TERMIN KURSU - CZERWIEC 2021

MIEJSCE KURSU - GDAŃSK, WŁADYSŁAWOWO

PO ZDANYM EGZAMINIE MO┼╗LIWO┼Ü─ć PRACY NA K─äPIELISKU MORSKIM

ZAPISY I WSZYSTKIE INFORMACJE TELEFONICZNIE POD NR TELEFONU - 609-238-751

Szkolenie Motorowodne - CZERWIEC 2021

 

Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego oraz Licencje na holowanie narciarza.

Wymagania na patent Sternika:

- ukończny 14 rok życia,

- zdanie egzaminu na stopiń motorowodny


Uprawniwnia:

- prowadzenie jacht├│w motorowodnych po wodach ┼Ťr├│dl─ůdowych,

- prowadzenie jacht├│w motorowodnych o d┼éugo┼Ťci kad┼éuba do 12m po morskich wodach wewn─Ötrznych oraz pozosta┼éych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu w porze dziennej,

- osoby w wieku poni┼╝ej 16 roku ┼╝ycia mog─ů realizowa─ç sowje uprawniwnia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60KW


Wymagania na licencje na holowanie narciarza:

- ukończony 18 rok życia,

- posiadany patent sternika motorowodnego


Zapisy i wi─Öcej informacji udzielimy pod nr telefonu - 609-690-645

INFORMACJE O RECERTYFIKACJI KPP

Przypominamy, ┼╝e ratownicy, kt├│rym termin wa┼╝no┼Ťci za┼Ťwiadczenia KPP up┼éyno┼é po 14 marca 2020 roku posiadaj─ů status ratownika do 60 dni od dnia, w kt├│rym odwo┼éane zostan┼éy stany epidemii lub zagro┼╝enia epidemicznego.
Niestety osoby, kt├│rym wa┼╝no┼Ť─ç za┼Ťwiadczenia sko┼äczy┼éa si─Ö przed 14 marca 2020 roku i nie zd─ů┼╝y┼é z┼éo┼╝y─ç egzaminu (z uwagi np. na odwo┼éane szkolenia) nie podlegaj─ů pod ten przepis i nie s─ů ratownikami (a wi?c i ratownikami wodnymi) w rozumieniu ustawy.
Uwaga ÔÇô mamy wi?c czas do 60 dni po epidemii na podej?cie do recertyfikacji aby nie straci? ci?g?o?ci uprawnie?. Lecz czy na pewnoÔÇŽ

 

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wyst?pi?o do Ministra Zdrowia z pro?b? o szczeg´┐Ż?ow? interpretacj? zapis´┐Żw ÔÇ×covidowejÔÇŁ ustawy oraz dokonania ewentualnych zmian w przepisach reguluj?cych wa?no?? za?wiadcze? KPP i daj?cych mo?liwo?? podej?cia do egzaminu tzw. ÔÇ×recertyfikacyjnegoÔÇŁ bez konieczno?ci odbywania pe?nego 66-godzinnego kursu.
Przypominamy, ?e po znowelizowaniu w dniu 3 grudnia 2019 roku rozporz?dzenia w sprawie kursu KPP, zgodnie z zapisami ´┐Ż4 ust. 2 pkt. 2 do egzaminu tzw. ÔÇ×recertyfikacyjnego" mo?e przyst?pi? ratownik wy??cznie w okresie ostatnich trzech miesi?cy wa?no?ci posiadanego za?wiadczenia. Czy nasze za?wiadczenia s? nadal wa?ne? Czy te? jeste?my ratownikami na specjalnych zasadach bez wa?nych w tym okresie za?wiadcze?? Czy musimy przechodzi? pe?ny kurs? Oczekujemy na odpowied?.

ZMIANY W RECERTYFIKACKI KPP

KPP – INTERPRETACJA SZCZEGË?OWA


W dniu 8 stycznia 2020 roku Minister Zdrowia wyda? interpretacj? znowelizowanych zapisˇw rozporz?dzenia w zakresie mo?liwo?ci przyst?pienia ratownikˇw do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy bez konieczno?ci ponownego uko?czenia kursu kpp (tzw. recertyfikacji).
Zgodnie z zapisami
ž 4 ust. 2 pkt. 2 ratownik b?d?cy zatrudniony, pe?ni?cy s?u?b? lub b?d?cy cz?onkiem jednostki wspˇ?pracuj?cej z systemem mo?e przyst?pi? do recertyfikacji wy??cznie w okresie ostatnich trzech miesi?cy wa?no?ci posiadanego za?wiadczenia.
Oznacza to, ?e wcze?niej – gdy za?wiadczenie ma wa?no?? ponad trzy miesi?ce – ratownik do takiego egzaminu nie mo?e zosta? dopuszczony, natomiast po utracie wa?no?ci za?wiadczenia musi ponownie uczestniczy? w ca?ym kursie kpp aby mˇc z?o?y? egzamin.
Prosimy zwrˇci? uwag? na te szczegˇ?y gdy? za?wiadczenia wydane po egzaminach, do ktˇrych z?o?enia kandydaci nie byli uprawnieni mog? zosta? podwa?one jako dokumenty wydane niezgodnie z prawem, a do odpowiedzialno?ci poci?gni?ci przewodnicz?cy komisji egzaminacyjnych oraz kierownicy organizatorˇw kursˇw.

Jednocze?nie przypominamy, ?e:

1) zgodnie z ž 10 a rozporz?dzenia po zmianach dokumentacj? ze szkolenia i egzaminowania nale?y przechowywa? przez 5 lat licz?c od ko?ca roku kalendarzowego, w ktˇrym zosta? przeprowadzony egzamin

2) zgodnie z ž 2 rozporz?dzenia zmieniaj?cego [cytat] „do kursˇw, ktˇrych program zosta? zatwierdzony przed dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia (30 grudnia 2019 r. – przyp. WOPR), stosuje si? wymagania okre?lone w przepisach dotychczasowych.”

INFORMACJA Z MINISTERSTWA ZDROWIA

SK?ADKA NA ROK 2020


Sk?adka cz?onkowska na rok 2020 wynosi 50,00

mozna wp?aci? na konto bankowe nr 58 1020 1811 0000 0402 0120 3587

lub osobi?cie gotˇwk? w siedzibie biura.

Przy op?acaniu sk?adki prosz? mie? ze sob? aktualne za?wiadczenie KPP i identyfikator cz?onka organizacji.